Работниците от поколенията Y и Z променят визията на работното място

Изследванията на Microsoft показват, че работната сила се нуждае от промяна: 49% от работещите от поколението Z вероятно обмислят преминаване към хибриден модел на работа, а 46% вероятно ще предпочетат да преминат към дистанционна работа

Работещите от поколенията Y (милениали) и Z сега са на възраст между 18 и 41 г., и представляват голяма част от настоящата работна сила. Последният Доклад на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г.[1] показва, че служителите преоценяват ролята на работата в живота си с промяна в уравнението „струва си“ – какво искат хората от работата и какво са готови да дадат в замяна. Всъщност проучването разкри, че 49% от работниците от поколенията Z и Y вероятно ще обмислят смяна на работодателя си тази година.

Възниква нова тенденция свобода и гъвкавост

Въпреки че Доклада на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. разкри, че всички работници искат повече гъвкавост, той показа, че хората от поколенията Y и Z са най-благосклонни към тази промяна. Резултатите сочат, че 49% от работещите от поколението Z вероятно ще обмислят преминаване към хибриден модел на работа на настоящата си позиция, а 46% вероятно ще преминат към дистанционна работа. Tе отдават по-голямо значение на свободата да избират кога и къде да работят.

Приоритетите се променят благосъстоянието и култура на работното място вече имат по-голямо значение

Работниците от поколенията Y и Z искат не само гъвкавост. Докладът на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. установи, че след заплащане тези служители търсят, като приоритети на работното място, положителна култура (46%), благосъстояние (42%) и усещане за цел или смисъл (40%).

Напускането е опция ето защо предприятията трябва да направят промяната

Проучването разкрива също, че поколението Z и милениалите са склонни да гласуват всячески, за да изразят мнението си. Всъщност почти половината от тях в Европа (49%) вероятно ще обмислят нов работодател тази година в сравнение със средното ниво за региона на ЕМЕА от 36%. Други 31% от служителите от Поколението Z вероятно ще се преместят и ще си намерят работа, която им позволява да работят от разстояние.

Следващата голяма стъпа е хибридната работа готови ли сме?

Работниците от Поколенията Y и Z съставляват голяма част от настоящата работна сила и вероятно все повече ще заемат ръководни позиции.

За да привлекат най-добрите таланти – сега и в бъдеще – организациите ще трябва да адаптират работните си практики, за да отговорят на новите очаквания на служителите. Ето защо ръководителите в човешките ресурси и бизнес лидерите ще трябва да създадат организации, в които тези групи да се чувстват ангажирани с усещане за смисъл и с лоялност.

„Не може да се заличи трайното въздействие на последните две години. Способността на мениджърите да се адаптират към новите очаквания на служителите помага на предприятията да се подготвят за дългосрочен успех. Чудесен инструмент, който помага на екипите в тази промяна, е нашият Microsoft Viva, който помага на екипите в организацията да процъфтяват с препоръки как да подобрят производителността и благосъстоянието си“, коментира Кетеван Ратиани, Modern Work Business Lead, региона Multi-Country на Microsoft в ЦИЕ.

Успешното посрещане на нуждите на служителите ще изисква промяна в мисленето на HR и бизнес лидерите. Това включва преосмисляне на начина на работа на екипите, ролята на офиса и овластяването на мениджърите.

С нарастващото значение, което се отдава на положителната култура на работното място и желанието за гъвкавост, лидерите ще трябва да адаптират начина на работа на своите екипи, за да гарантират, че служителите и мениджърите имат яснота за своите роли и отговорности, както и яснота за това как работи хибридната работа.

Въпреки това малко компании (едва 27%) са създали екипни споразумения, които ясно да определят тези нови норми. За да изградят ефективни хибридни екипи, мениджърите ще трябва да въведат екипни споразумения. Те трябва да определят „защо“, „кога“ и „как“ в офиса. Това означава да се постигне съгласие относно целта на сътрудничество на място, да се създадат екипни споразумения за това кога да се събират на място, да се определи етикетът на хибридните срещи и да се преосмисли как пространството може да играе поддържаща роля.

Целта на тези споразумения е да се гарантира, че всички имат еднакво удовлетворяващо преживяване на работното място, независимо дали са в офис или работят от разстояние. Една дигитална култура на сътрудничество може да помогне за преодоляване на географските разстояния и други различия, когато лидерите целенасочено използват технологиите за тази цел. Някои примери за клаузи в споразумение включват:

  • Отворени/споделени календари на Outlook за опростяване и рационализиране на планирането на срещи;
  • Добавяне на връзки към Microsoft Teams към всяка покана за среща, така че хората да могат да избират дали искат да се присъединят виртуално или лично на място;
  • Използване на актуализиран Outlook RSVP – позволява ви да отговорите дали ще присъствате на срещата лично или дистанционно. Все пак, малко са хората, които искат да работят от празен офис;
  • Сътрудничество по споделени документи в облака, така че всички да имат достъп до една и съща информация – и контролът на версиите да не излиза извън контрол;
  • Използване на цифрови инструменти за измерване на благосъстоянието на служителите, например Microsoft Viva, които позволяват да се изучат моделите на работа и с помощта на данни да се подобри благосъстоянието на служителите, връзката с производителността, да се насърчи споделянето на знания, да се укрепи фирмената култура и в резултат на това да се помогне на организациите да задържат най-добрите и най-ярките си таланти;
  • Създаване на оборудвани с технологии офис зали за срещи – зали за срещи, които позволяват равностойно преживяване на срещите както за личните, така и за дистанционните участници;
  • Teams Rooms с „първи ред“ – функция, с която всички участници се чувстват приобщени по време на хибридна среща, без значение къде се намират. С Front Row в Teams, видео галерията се появява в долната част на екрана, така че участниците в срещата могат да виждат отдаелечени своите колеги – почти сякаш са в една и съща стая;
  • Записване на разговори, така че информацията да може да се споделя с тези, които не са били там по това време;
  • Използване на PowerPoint Recording Studio и Cameoможете да запишете себе си, докато изнасяте презентация и да я споделите с колеги, които да я гледат в свободното си време, без да се налага да ги прекъсвате, докато са фокусирани в работата.

Не съществува универсален подход, който да е подходящ за всички. Ето защо, за да работи офисът за всички, е необходимо да се работи целенасочено. Това означава да се насочите към постигането на гъвкава, хибридна работа. Лидерите в областта на човешките ресурси ще играят решаваща роля за ефективното прилагане на промените. Като се адаптират към новите очаквания на служителите сега чрез технологични, процесни и културни промени, предприятията могат да се подготвят за бъдещето и да се възползват напълно от хибридната работа.


[1]Проучването за тенденциите в работата е проведено от независима изследователска фирма, Edelman Data x Intelligence, сред 31 102 наети или самостоятелно заети работници на пълен работен ден в 31 пазара между 7 януари 2022 г. и 16 февруари 2022 г.

Свързани публикации