ЦИА организира трета работна сесия – обучение в рамките на проект Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science

В периода 25-26 май 2023 г.  Центърът за изследване и анализи  организира второто обучение на хора във възрастов диапазон 65+ г., което е част от проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, изпълняван чрез Европейската рамкова програма Еразъм +.

Проектът е посветен на привличане на лица във възрастова категория 65+, които активно да се включат в научни изследвания в полза на обществото, участие в научни проекти и обучителни дейности.

Обучението е организирано във формат презентации, дискусии, разглеждане на различни казуси  и worldcafé.

Втората работна сесия беше посветена на проблемите на Бизнес управлението в подкрепа на социалните проблеми и социалната икономика.

След приключване на работата бе организирано  проучване на мнението на участващите относно полезността на инициативата. Бяха проведени редица неформални дискусии относно възможностите  за привличане на аудиторията към научни дейности в полза на обществото.

Свързани публикации