Американската търговска камара организира кръгла маса между министър Лорер и американски компании в Вашингтон

  • Офисът във Вашингтон на Американската търговска камара в България организира кръгла маса с американски компании и министър Даниел Лорер
  • Министър Лорер представи възможностите за научно-изследователска и развойна дейност, както и стимулите, които държавата предлага на бизнеса за устойчив растеж и иновации.

Американската търговска камара в България (AmCham) проведе кръгла маса и серия от бизнес срещи между министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер и американски компании в столицата на Съединените щати. Министърът обсъди насърчаване на двустранната търговия и инвестициите, задълбочаване на отношенията в сферата на иновациите и подобряването на бизнес-климата у нас. Срещата бе организирана от офиса на AmCham във Вашингтон, окръг Колумбия.

На 14.06.2022 г. министър Лорер участва в кръгла маса с представители на американския бизнес във Вашингтон, организирана от Американската търговска камара в България. На срещата присъстваха представители на Департамента по търговия на САЩ, представители на американски компании, на развойни звена на Американската грантова агенция за финансиране на научни изследвания (National Science Foundation), както и на Johns Hopkins University и на University of Central Florida. Даниел Лорер представи възможностите за инвестиции в България и изрази удовлетворение от повишения интерес на американските компании към страната ни. По време на срещата министърът постави фокус върху икономическото развитие и иновациите, както и насърчаване на взаимната търговия и инвестициите.

Той изтъкна, че САЩ са сред водещите външноикономически партньори на България, като се нареждат сред 10-те най-големи външнотърговски партньори и инвеститори у нас. Министър Лорер изтъкна, че има възможности за инвестиции във високотехнологични производства, научно-изследователска и развойна дейност, както и в областта на индустриалното сътрудничество. Той представи и възможностите от насърчителни мерки, които страната ни предлага за чуждестранните инвеститори. Една от разискваните теми беше потенциалът на България да е трансферна локация в ЦИЕ региона за пратки от Азия за Европа.

Участници и обсъдени теми

Сред обсъдените теми включваха развитие на сегмента на автономни автомобили и свързаните с тях развойна и приложна дейност и възможно сътрудничество с научно-технически институти у нас, в т.ч. и с центъра за компютърни науки и изкуствен интелект (INSAIT) в София. В сферата на автомобилостроенето, бе обсъдена технологията за съхранение на водород и водородно-електрически станции за зареждане на автомобили. По отношение на научните изследвания в сферата на молекулярната биология министър Лорер представи възможностите, с които България разполага в тази област. Други теми от високотехнологичните индустриите бяха разработване и производство на космическа храна и аерокосмически изследвания, автономни дронове за комерсиално ползване и др.

В сектор „Енергетика“ се обсъдиха широк набор от теми, които включваха проучване на възможностите за извличане на редки метали от лигнитните въглища в комплекса „Марица-изток“, ускоряване на доставките на втечнен природен газ, виртуални газопроводи, съхранение и пренос на водород, модернизация на газохранилището в Чирен и пренос на газ по р. Дунав.

Сред компаниите, които бяха на срещите са Waymo, Intel, New Alternative Energy Group, Corban Energy, Pangea Carbon Capture, Sierra Nevada Corporation, FedEx, Rivian (производителя на електромобили на Amazon), Pangea Carbon Capture, New Alternative Energy Group, Corban Energy Group, както и от академичната област от National Science Foundation, Johns Hopkins University и University of Central Florida.

Всички участници изразиха желание да се доразвие дискусията с конкретни проекти и инициативи в бъдеще. Скоро ще се организира научна делегация в България на Центъра за технологичен трансфер и комерсиализация на патенти на Virginia Commonwealth University, както и търговски мисии в България на щатско ниво в сътрудничество със Организацията за международно сътрудничество на отделните щати (SIDO) и със Департамента по търговия на САЩ.

За Американска търговска камара в България 

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в България вече над 27 години. Тя обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe), партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата „Три морета“ от 2019 г. Камарата има офиси в София, България и Вашингтон, САЩ.

Доклади 

Американските инвестиции в България (1990 – 2016)

Свързани публикации