Кока-Кола ХБК е най-устойчивата компания за напитки в Европа

Кока-Кола ХБК отново бе определена като най-устойчивата компания за напитки в Европа, като същевременно с това, за единадесета поредна година, се нареди сред първите три компании в сектора на световно ниво.

Новината бе оповестена в Годишния доклад на S&P Global, който потвърждава индекса на Dow Jones за 2021 г. (DJSI) – един от водещите световни референтни показатели за устойчивост. Кока-Кола ХБК получи и сребърна награда от S&P Global.

 „Това е голямо признание за усилията, които нашите колеги полагат всеки ден в стремежа да изградим по-устойчива компания и по-добро бъдеще. Това е пътуване, което започнахме преди много години, и което разглеждаме като основополагащо за бъдещото ни развитие. Ангажиментът, който поехме през месец октомври миналата година, да достигнем нулеви нетни емисии по цялата си верига на стойност до 2040 г., както и възможностите, които бяха отбелязани по време на COP26, ни напомнят за мащаба на предизвикателството, пред което сме изправени и затова, че имаме още много работа в тази посока. Ние поемаме своята отговорност и се ангажираме с това да изпълним своите обещания“, заяви Зоран Богданович, изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК.

Този резултат съответства с независимите оценки и резултати за Кока-Кола ХБК от други уважавани проучвания и индекси за устойчивост, включително MSCI ESG, CDP, FTSE4Good, както и FTSE Russel ESG.

Акценти от ангажимента за устойчивост на Кока-Кола ХБК*:

  • През последното десетилетие са спестени 1,8 млн. тона CO2, както и 6,5 млрд. литра вода в процеса на производство и доставка на Кока-Кола продукти;
  • Повече от 98% от стоките и суровините се набавят от местни производители (на пазара, на който се произвеждат Кока-Кола продукти);
  • Поддържане на средно около 11,3 работни места за всяка една работна позиция в системата на Кока-Кола;
  • От 2017 г. досега са обучени 480 хил. младежи в 28 държави по програмата #YouthEmpowered, която си поставя за цел до 2025 г. да обучи общо 1 млн. младежи;
  • През август 2020 г. компанията публикува първата си политика и доклад за данъчна прозрачност;
  • 39% от управленските роли в компанията се заемат от жени, като целта е до 2025 г. да достигнат 50%;
  • На шест от пазарите, на които компанията оперира, се предлагат пет марки минерална вода в бутилки, които са изцяло направени от rPET. В Италия, в същите бутилки вече се произвеждат и всички Кока-Кола газирани безалкохолни напитки;
  • Компанията заменя трудно рециклируемите пластмасови пръстени на кеновете с разфасовка тип стек с KeelClip™ – минималистичен, напълно рециклируем и компостируем, FSC-сертифициран картон. Тази промяна се осъществява на десет от пазарите на Кока-Кола ХБК, като основната цел е през 2022 г. тази оптимизация да бъде въведена във всички страни в ЕС.

Пълният списък с поетите ангажименти и постиженията на компанията можете да откриете тук.

*Числата се отнасят към 2020 г., освен ако изрично не е посочено друго.

NetZeroby40

През октомври 2021 г. Кока-Кола ХБК пое ангажимент да постигне нулеви нетни емисии по цялата си верига на производство до 2040 г. Компанията създаде стабилен план за действие и до 2025 г. ще инвестира 250 млн. евро в инициативи за намаляване на вредните емисии. Въз основа на съществуваща, одобрена и научно обоснована цел, до 2030 г. компанията ще намали емисиите си по веригата на стойността в обхвати 1, 2 и 3 с 25% и с още 50% през следващото десетилетие. За да се справи с 90% от емисиите в обхват 3, произтичащи от действия на трети страни, Кока-Кола ХБК ще разшири още повече партньорските си отношения със своите доставчици. В случаите, в които емисиите не могат да бъдат елиминирани изцяло, компанията ще ги компенсира с инвестиции в други мерки за опазване на климата.

Свързани публикации