Годишният доклад за устойчивост на United Group отбелязва значителни стъпки напред в развитието на екологичната и социална отговорност

United Group, водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа, обяви публикуването на своя Доклад за устойчивост за 2022 г., който демонстрира непоколебимия ангажимент на Групата за опазване на околната среда, социална отговорност и устойчиви бизнес практики.

Основните постижения на United Group през 2022 г. включват:

  • Ангажимент за постигане на нулеви нетни емисии по цялата верига за създаване на стойност до 2040 г.;
  • 17% подобрение на енергийната ефективност през 2022 г. и 19% намаление на емисиите от обхват 1 и 2 от 2020 г.;
  • 109 532 MWh възобновяема електроенергия, генерирана от собствени източници, което представлява над една четвърт от общото потребление на електроенергия на Групата.;
  • Рециклирани над 736 тона батерии, кабели и електрическо оборудване.
  • 52% от ръководните позиции в Групата се заемат от жени.

United Group признава значението на прозрачността и отчетността при справянето с глобалните проблеми на климатичните промени, социалното равенство и корпоративната отговорност към гражданското общество.

United Media, водещата медийна компания в региона, излъчва 55 канала в 8 държави, достигайки до над 40 милиона зрители. Тя отстоява независимата и качествена журналистика, насърчава и защитава свободата на медиите, включително свободата на печата, играейки жизненоважна роля в борбата срещу „фалшиви новини“.

Годишният доклад за устойчивост предоставя на заинтересованите страни, включително клиенти, инвеститори и партньори, безценна информация за инициативите, постиженията и постоянните усилия на компанията за оказване на положително въздействие.

През 2022 г. Групата постигна значителен напредък в следните области:

  • Екологични инициативи: United Group предприе стъпки за минимизиране на отпечатъка си върху околната среда. Това включва мерки за енергийна ефективност, програми за намаляване на отпадъците и насърчаване и развитие на възобновяеми енергийни източници;
  • Социална отговорност: United Group е разработила всеобхватни политики за насърчаване на многообразието, равенството и включването сред всички свои служители, а също и за подкрепа на инициативи за развитие на общностите. Освен това United Group играе ключова роля в региона, с цел да направи цифровите технологии достъпни за всички;
  • Етични бизнес практики: United Group поддържа най-високи етични стандарти във всички аспекти на своята дейност, от защитата на данните, през управлението на веригата за доставки, до управлението на отношенията с клиентите;
  • Иновации за устойчиво бъдеще: United Group е в челните редици на дигиталната трансформация в Югоизточна Европа, разработвайки иновативни решения и технологии в критични области, като управлението на данни, за да допринесе за един по-устойчив и взаимосвързан свят.

Мириам Ди Траглия, изпълнителен директор „Съответствие, риск и устойчивост“ на United Group, заяви: „Нашата основна мисия остава предоставянето на критична дигитална инфраструктура и услуги, позволяващи бърз и надежден достъп до информация и знания, което е в основата на голяма част от целите на ООН за устойчиво развитие. Нашият годишен доклад за устойчивост олицетворява постоянния ни ангажимент за осъществяване на положителна промяна в световен мащаб. Като телекомуникационна и медийна компания, ние признаваме нашата важна роля за оформянето на едно по-устойчиво и свързано бъдеще.“

Пълният годишен доклад за устойчивост на United Group е достъпен тук.

Свързани публикации