Близо 1/3 от най-големите европейски компании целят да достигнат нулеви нетни емисии до 2050 г., показва проучване на технологичния гигант Accenture

By twenty20photos

Брандовете, приели политики в тази област в последното десетилетие, са постигнали 10% понижаване, докато при останалите е налице увеличение в количеството емисии

През последните две години, компаниите инвестират все повече усилия в намаляване на генерираните нетни емисии, в резултат от упражняваната дейност. Близо 1/3 от най-големите европейски корпорации си поставят за цел да достигнат до нулеви такива до 2050 г. Това става ясно от проучване на технологичния гигант Accenture. През последното десетилетие, тези от списъка, приели политики с конкретни стъпки в тази посока, са постигнали 10% понижение в емисиите си, докато при останалите количеството е нараснало.

Докладът “Достигане до нулеви нетни емисии до 2050 г.“ анализира данни от над 1 000 компании от цяла Европа, които попадат сред ключовите лидери по борсови индекси в света. Той установява, че поставянето на високи цели помага за ускоряване на процеса по намаляване на нетните емисии в дългосрочен план. Примерен такъв сценарий включва минимизиране на генерираните въглеродни емисии и други парникови газове от дадена компания или компенсиране на остатъка, постигайки баланс между количеството произведени и неутрализирани в атмосферата емисии.

37% от компаниите в Обединеното кралство си поставят като крайна цел генерирането на нулеви нетни емисии от собствени корпоративни ресурси и външни, контролирани такива (обхват 1), индиректни емисии, получени в резултат от закупуваната от компанията енергия (обхват 2), и всички останали, създадени по веригата в компанията (обхват 3). За сравнение, корпорациите в Германия, които си поставят същия фокус, са 27%, а във Франция – 18%.

Проучването на Accenture показва, че в средносрочен план европейските компании си поставят постигането на нулеви емисии като обща цел до 2043 г. Корпорациите, чиято дейност е концентрирана в индустрии, зависими от въглеродните емисии – основана на горива, газове и химикали, биха се справили с нейното изпълнени в малко по-дълъг период, до или около 2050 г., докато тези, които оперират в сектора на услугите, ще се справят със задачата до 2035 г.

„Европейската бизнес общност повече от всякога е ангажирана в надпреварата за минимизиране на вредните емисии. В последните две години се наблюдава значително увеличение в броя на компаниите, които публично обявяват своите цели за намаляване на вредния отпечатък,“ споделя Жан-Марк Олание, главен изпълнителен директор на Accenture за Европа. „Нашето проучване показва, че поставянето на цели е работещ подход. Стремежът към постигането на нулеви нетни емисии трябва да бъде разглеждан като стратегически бизнес приоритет. Стъпките в тази посока включват дефиниране на ясни стъпки, които да се превърнат в двигател, насочващ цялата организация в една посока, проследяване на напредъка и смяна в подхода, когато е необходимо. Публичното оповестяване на целите също помага за предприемането на общи действия, когато кампаниите са неспособни да се справят самостоятелно.“

Проучването сочи, че едва 5% от компаниите са на път да реализират успешно целите си спрямо поставените срокове, което извиква необходимост от бързи действия. Само една на всеки 20 от анкетираните корпорации, е способна да се справи в поставените срокове, като едновременно покрива обхвата на емисиите, с обхват 1 и 2 (съгласно дефиницията, посочена по-горе) – ако не променят темпото на понижаване, демонстрирано в периода 2010-2019 г. Ако то се запази, едва 9% от тях ще имат потенциала да се справят до 2050 г. За компании, които вече са постигнали умерено намаляване на емисиите от 2010 г. (до 5% на година), е възможно реално да достигнат нулеви нетни емисии преди средата на века, ако удвоят темпото си на намаляване на емисиите в периода до 2030 г. и го утроят спрямо настоящия си темп до 2040 г.  

“Въпреки, че броят на компаниите, които се ангажират с поставената цел, е обнадеждаващ, все още е ясно, че организациите не напредват достатъчно бързо,“ казва Питър Лейси, главен оперативен директор и директор „Устойчиво развитие“. „Конференцията на ООН по изменението на климата – COP26, в Глазгоу наближава. Бизнесът и правителствата от целия свят трябва да концентрират усилията си върху конкретни действия, които обслужват стабилни цели – за да отговорят на предизвикателството за достигане на нетната нула до средата на века и да задържат глобалното затопляне до 1,5°C.”

Докладът предлага конкретни решения за преминаването към нулеви нетни емисии за определени индустрии като автомобилната, химическата, строителната, финансовата, бързооборотната търговия и транспортната. В допълнение, той дава за пример седем индустрии – съсредоточени най-вече в сектора на услугите, като информация и комуникации. Проучването показва, че те биха достигнали до нулев отпечатък до 2050 г., ако удвоят скоростта по намаляване на своите емисии през настоящото десетилетие и след това ускорят процеса с 50-70% в следващите 10 години. По-драстично ускорение е необходимо в други пет сектора, отговорни за 42% от парниковите газове, произведени общо от всички компании, включени в извадката – в сферата на автомобилната и строителната индустрия, производството, горивата и транспорта, за да достигнат целта в срок.  

“Нулеви нетни емисии до 2050 година или дори по-рано е цел, осъществима само чрез бързи, решителни действия през настоящото десетилетие,“ казва Олание. „Необходимите стъпки варират спрямо индустрията и компанията, всички те стартират от различна изходна позиция, която от своя страна определя и потенциалните бъдещи възможности и предизвикателствата, които предстоят по пътя. В някои индустрии, необходимата технология е вече достъпна – те се нуждаят единствено от ускорение в бързината, с която я прилагат, в хода на изпълнение на процесите. В други обаче тя тепърва предстои да бъде разработена и въведена, което увеличава многократно инвестицията във време и работа в това направление. Въпреки това, за да се стигне до промяна, ще е необходимо всички бизнеси да се преобразят, водени от технологичните иновации, на принципа на сътрудничество, усвояване на нови бизнес модели и подкрепящи регулации.“

За проучването

Изследването се основава на данни, събрани от английската консултантска агенция Retail Economics, във връзка с утвърждаването на нулеви нетни емисии с обхват 1, 2 и 3 (съгласно дефиницията, посочена по-горе). То обхваща 1 022 от най-големите европейски компании, регистрирани на фондовата борса: 269 на Financial Times, 237 на Парижката фондова борса, 228 на немската и 288 на други европейски борси, включително 73 италиански и 54 испански компании. Изследователите анализират емисиите на компаниите в извадката от доклада в периода от 2010 г. до 2019 г., като се фокусират върху абсолютния обхват 1 и 2 (с изключение на обхват 3, за да се избегне двойно отчитане), и сложния годишен темп на намаляване (CARR) на емисиите за 10-годишния период.

Възможните пътища за намаляване на емисиите за всяка компания, участваща в проучването, са изградени, за да се прогнозира в кой бъдещ петгодишен интервал от време тя има потенциал да достигне нетната нула. Същото важи и за обобщените прогнози на ниво компании в сферата и на национално ниво. За тази цел, е избрана форма на „S-крива“, в съответствие със съществуващите експертни сценарии за намаляване на емисиите в индустрията. За финал, целевият период за постигане на желаното минимизиране на емисиите е сравнен с интервала от време, резултат от анализа на пътя, които извървяват самите вредни газове.

Пълните резултати от проучването са достъпни в корпоративния сайт на Accenture .

За Accenture

Accenture е водеща международна компания, която предоставя широк спектър от професионални услуги, в областта на цифровите технологии, облачните пространства и сигурността. С дългогодишен опит и специализирани умения в над 40 индустрии във всички сектори на бизнеса, тя предлага стратегически и консултантски, интерактивни, технологични и операционни услуги в над 120 държави. Всички те се осъществяват от най-мащабната мрежа съвременни технологични центрове за интелигентни операции в света. Зад обещанията на екипите, наброяващи 624,000 души, стоят технологиите и човешката изобретателност. Корпоративното възприятие за промяната гласи, че приемането ѝ трябва да създава добавена стойност и да съдейства за споделения успех с клиенти, акционери, партньори и общности. Повече за компанията в корпоративния ѝ сайт: www.accenture.com.

Свързани публикации

Сертификатът COVID Shield гарантира системно прилагане на стриктни мерки за безопасно пазаруване в 105 магазина на Lidl в страната

Лидл България бе първата хранителна верига, получила този сертификат от представителите на TÜV AUSTRIA за България Сертификатът COVID…