Майкрософт обявява своите нови услуги – „Microsoft Security Experts“ и „Defender for Business“ за малките и средни предприятия

Майкрософт обяви нова и разширена линия от управлявани услуги за сигурност. Microsoft Security Experts комбинира експертно тренираната си технология с човешко управлявани услуги, за да затвърди съществуващия екип за техническа сигурност на своите потребители или заедно с партньорите си да управлява сигурността за тях изцяло. Освен това, компанията обяви за общодостъпна самостоятелната версия на Microsoft Defender for Business. Defender for Business предоставя сигурност на крайните точки от корпоративен клас на малките и средни предприятия, включително възможности за откриване и реагиране на крайни точки за защита срещу злонамерен софтуер и други сложни киберзаплахи.

През последната година, заплахите са нараснали с притеснително бързи темпове, като се очаква киберпрестъпността да започне да струва на света 10,5 трилиона долара годишно до 2025 г., спрямо 3 трилиона долара преди десетилетие и 6 трилиона долара през 2021 г.

С увеличаването на мащаба на атаките се увеличава и защитата на компанията. Миналата година Microsoft Security блокира над 9,6 милиарда заплахи за злонамерен софтуер и повече от 35,7 милиарда фишинг и други злонамерени имейли. Microsoft Security проследява активно повече от 35 групи злонамерен софтуер и 250 уникални заплахи, които се наблюдават в различните страни, изнудване и престъпни дейности. Също така, технологията на Майкрософт блокира повече от 900 опита за кражба на парола с груба сила в секунда.

Но технологията сама по себе си не е достатъчна за защита от киберпрестъпленията. Технологията е от решаващо значение, но комбинацията от водещи технологии, всеобхватното разузнаване на заплахите и висококвалифицираните хора е това, което наистина създава ефективна позиция за сигурност. Например, работната сила в САЩ изпитва недостиг на таланти за сигурност, като 1 от 3 позиции в сигурността остават незаети. Ето защо компаниите търсят управлявани услуги за сигурност, за да могат да управляват напълно своите системи за сигурност или да поддържат вътрешната си защита.

Майкрософт вижда тази потребност и заедно с екосистемата, с която си партнира, широкия спектър от сигнали, технологичните иновации и таланти за сигурност от световна класа, е в силна позиция, за да ѝ отговори.

Ето защо Майкрософт разширява вече съществуващите си възможности за услуги под нова категория услуги наречена Microsoft Security Experts. Security Experts е комбинация от експертно тренирана технология и човешко управлявани услуги, за да помогне на организациите да постигнат по-сигурни, съвместими и продуктивни резултати.

Визията на компанията е да предоставя тази нова категория услуги в областта на сигурността, съответствието, идентичността, управлението и поверителността. Благодарение на приноса на опитната партньорска екосистема на Майкрософт, корпорацията проектира три нови управлявани услуги, които могат да помогнат за ръководството на екипите от експерти на потребителя, за да отговарят на нуждите, без да се налага да наема и обучава нови служители.

 • Microsoft Defender Experts for Hunting е за потребители, които имат стабилен център за техническа сигурност, но искат Майкрософт да им помогне проактивно да търсят заплахи в данните на Microsoft Defender, включително крайни точки, Office 365, облачни приложения и самоличност. Експертите на Майкрософт ще проучат всичко, което намерят, и след това ще предадат информацията за предупреждение за евентуални проблеми и инструкции за тяхното отстраняване, за да може потребителят да реагира максимално бързо.
 • Microsoft Defender Experts за XDR е за потребители, които трябва да разширят капацитета на своя център за техническа сигурност. Defender Experts за XDR е управлявана услуга за разширено откриване и реагиране в реално време (XDR), която се простира отвъд крайните точки, за да осигури откриване и реакция в Microsoft 365 Defender, като проверява сигнали и използва автоматизация и човешки опит, за да реагира на инциденти заедно с екипа на компанията.
 • Големите предприятия, които търсят по-всеобхватни, високотехнологични управлявани услуги от експерти на Майкрософт, ще се възползват от услугите за сигурност на Microsoft Security Services for Enterprise. Тази всеобхватна, ръководена от експерти услуга комбинира проактивно търсене на заплахи и управляван XDR, като използва пълната информация за сигурност и управление на събития (SIEM) на Майкрософт и XDR сегмент, за да защитава всички облачни среди и платформи. Специализираните експерти по сигурност на Майкрософт управляват въвеждането, ежедневните взаимодействия, модернизацията и реакцията на инциденти вместо вас.

С Microsoft Defender for Business малките и средни предприятия получават многопластова защита, откриване и реакция за защита и отстраняване срещу известни и неизвестни заплахи.

Характеристики на продукта Defender for Business:

 • Управлението на заплахите и уязвимостите помага за приоритизирането и фокусирането върху слабостите, които са най-големия и неотложен риск за бизнеса. Изгражда проактивно сигурна основа за потребителската среда, като помага за откриването, приоритизирането и коригирането на софтуерните уязвимости и неправилни конфигурации.
 • Опциите за намаляване на повърхността на атаките помагат за намаляване на повърхността на атаката (т.е. местата, където компанията е уязвима за кибератаки в различните устройства и приложения), оставяйки извършителя с малко начини за извършване на атаки.
 • Защитата от следващо поколение помага за предотвратяване и защита срещу заплахи с антизловреден софтуер и антивирусна защита на различните устройства и в облака.
 • Откриването и реакцията на крайна точка осигурява откриване на база поведение и сигнали за реакция, за да бъдат постоянните заплахи идентифицирани и премахнати от средата на потребителя.
 • Автоматичното разследване и отстраняване помагат за управлението на операциите по сигурността чрез проверка на сигналите и предприемане на незабавни действия за разрешаване на атаки. Чрез намаляване на обема на предупрежденията и отстраняване на заплахите, Defender for Business дава възможност на потребителите да приоритизират задачите и да се съсредоточат върху по-сложни заплахи.

За да научите повече за това съобщение:

 • Прочетете публикацията във връзка с експертите по сигурността на Майкрософт в блога на Васу Джакал тук.
 • Прочетете новите проучвания за заплахи на Майкрософт във връзка възходът на софтуерът за изнудване като услуга тук.
 • Прочетете новата публикация в блога за Defender for Business за малки и средни предприятия тук.
Свързани публикации