Центърът за изследвания и анализи провежда втора дискусия на тема „Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022)“

Education concept. Student studying and brainstorming campus concept. Close up of students discussing their subject on books or textbooks. Selective focus.

Днес ще се проведе втора дискусия на тема „Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022), в изпълнение на проект BG05SFOP001-2.025-0006 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политиката за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Софийска област“ към Оперативна програма добро управление, изпълняван от  Центъра за изследвания и анализи (ЦИА). Срещата ще се проведе от 14:00 часа в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд, ул. ”Христо Смирненски ” 22

По време на дискусията ще се представят резултатите и доклад от проучванията върху данни свързани с Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област (2020 – 2022). 

Срещата е организирана във формат „информационна кампания“ и е втората от събитията в проекта.

Свързани публикации

Докладът на Microsoft за дигитална защита: Кибератаките на национално ниво стават все по-настъпателни, тъй като авторитарните лидери стават по-агресивни

През последната година засечените от Microsoft кибератаки, насочени към критични инфраструктури, скочиха от 20% на 40% Само през…