BILLA въвежда последно поколение мониторинг система за контрол на водните ресурси

BILLA България започва поетапно оборудване на своите обекти със специализирана мониторинг система, която ще оптимизира използването на битова вода в магазинната ѝ мрежа. Благодарение на иновативната IoT технология, търговската верига ще осъществява постоянен контрол на водопреносните мрежи, като целта е до 2027 г. всички обекти да бъдат свързани към нея. След внедряването на автоматизираната система, се очаква компанията да намали изразходването на вода с 15% на годишна база.

Този устойчив проект е част от програмата на BILLA за максимално ефективно използване на ресурсите по време на работния процес. Всички обекти на веригата в страната вече разполагат с изцяло автоматизирани системи за управление на потреблението на електроенергия, отопление и климатизация. С тяхна помощ компанията е намалила консумацията на електроенергия с 10% на годишна база. Общата инвестиция на търговската верига за специализирани системи за контрол на ресурсите надхвърля 1.5 млн. лв.

Програмата за устойчивост на BILLA включва още изграждането на фотоволтаични системи, въвеждането на енергоефективни хладилни инсталации, оборудване на обектите с LED осветление и замяна на хартиените етикети с дигитални такива във всички 158 магазина на веригата в страната.

Енергийната ефективност е един от основните стълбове в цялостната стратегия на BILLA за устойчиво развитие, в която компанията инвестира усилия и средства от години. Като част от REWE Group, BILLA България е ангажирана и с постигането на две амбициозни цели – ограничаване на парниковите емисии с 30% до 2030 г., спрямо нивата от 2019 г., и постигането на пълна климатична неутралност до 2040 г.

Свързани публикации