Среща на партньорите от проекта Senior Researchers

Illustration of business people in the meeting

На 8 май 2023 г. Центърът за изследване и анализи  бе организатор и домакин на работна среща с представителите на всички партньорските организации по проекта № KA204-C4F4E254 „Citizen Senior Researchers – raising the competences of senior adults and incorporating them in research and analytical activities under the label of citizen science“, финансиран чрез Европейската рамкова програма Еразъм +.

Проектът, който е с продължителност две години, цели подготовка и включване на възрастни граждани в изследователски проекти от обществен интерес.

Координтор на проекта е CENTRUM NOWOCZESNOSCI MLYN WIEDZY – Полша, с партньори: Ljudska Univerza Kranj,  Словения; Regionalna Inicjatywa Sportowo-Edukacyjna, Полша; Prave ted! o.p.s., Чехия; Център за изследване и анализи, България.

На срещата бяха представените постигнатите резултати по проекта, дискутираха се възникналите проблеми и престоящите задачи, свързани с окончателното отчитане на проекта.

Проектът приключва в края на месец юли тази година.

Свързани публикации

Училищните директори са лидерите в образованието и подкрепата към тях е ключова за бъдещето на нашите ученици

В новия си доклад, образователните експерти от екипа на Сдружение „Образование България 2030“ посочват как българските директори придобиват…