Свещарската гробница ще посреща своите посетители с ново впечатляващо осветление и изложба от април

Реновациите съвпадат с 40-годишнината от откриването на Тракийската царска гробница с кариатиди през 1982 г.

Започва проектът за обновяване, социализация и популяризиране на тракийската гробница при село Свещари, близо до Исперих. Той е свързан с отбелязването на 40 години от откриването на културния обект, част от историко-археологическия резерват „Сборяново”. Проектът е на стойност 184 000 щатски долара и се реализира с подкрепата на американския Посланически фонд за опазване на културното наследство – Ambassador’s Fund For Cultural Preservation (AFCP). Ръководи се от фондация Credo Bonum, с подкрепата на Министерство на културата и ИМ Исперих.

До края на месец април ще бъдат извършени подобрения в гробницата, свързани с климатизация, осветление и ел. инсталации, създаване на изцяло нов тематико-експозиционния план на постоянната изложба в лабиринта на културния обект. Ще бъдат осъществени и промоционални дейности, свързани с 40-годишнината от откриването на тракийската царска гробница през 1982 г. от доц. Мария Чичикова.

„Щастлив съм, че след получаване на всички нужни разрешителни и съгласувателни процедури сме на път да завършим този изключително важен и навременен проект. Тракийската гробница в село Свещари е от световно културно и историческо значение. Удоволствие е как пред очите ни професионалисти от различни сфери се обединиха около идеята за подобряване на техническото състояние на този изключително важен за България обект. И тъй като дейността ни съвпадна с 40-годишнината от откриването на гробницата, стойността на свършеното се увеличава многократно. Приканвам всички, които са пропуснали да посетят гробницата, да го направят именно през тази година, за да преживеят най-пълноценно усещането да бъдеш вътре в самата гробница, част от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО“, споделя Симеон Василев, мениджър на проекта от фондация Кредо Бонум

За целите на проекта бяха подготвени и нови архитектурни и технически проекти,   включващи актуализация на електрически и климатични инсталации, смяна на стъклени витрини в експозиционни площи по одобрен проект, както и осветителна инсталация. Проектантският екип включва арх. Петър Стрясков, арх. Мартин Христов, инж. А.Монев, инж. А.Маринов, инж. И. Съйкова.

В реализирането на проекта са ангажирани и доказани специалисти. Екипът включва проф. д-р Тотко Стоянов (археолог), Калина Терзиева (художник и дизайнер), гл. ас. д-р Даниела Стоянова (археолог), Теодора Василева (археолог), Мария Ганчева (археолог), Георги Деков (художник), и консултанти: доц. Мария Чичикова (археолог), Весела Ножарова (изкуствовед), Борислава Вискова (мениджър проект Исторически музей гр. Исперих). Специално участие взима и един от световно признатите архитекти по осветлението Марк Сътън Вейн, от Sutton Vane Associates – компания за архитектурно осветление на различни културни обекти, паметници и сгради.

„Възможността да работим с Марк Сътън Вейн в проектантския екип позволи да придадем нов прочит на историята. Имахме възможност да черпим от дългогодишния му опит в архитектурното осветление и осветяването на изкуство, музеи и интериор и екстериор на исторически сгради, сред които китайската теракотена армия в Британския музей, катедралата в Уинчестър, Англия, римските останки в Бат, катедралата в Йорк, Англия и много други. Това със сигурност ще допринесе за популяризирането на гробницата в световен мащаб и осигуряването на възможно най-доброто към този момент осветление“, споделя арх. Мартин Христов.

Свързани публикации

Министър Йоловски: За постигане целите на „Цифровото десетилетие“ трябват комплексни действия

Изпълнението на целите на „Цифровото десетилетие“ изисква комплексни дейности на различни публични институции на национално ниво. Това заяви…